Privacyverklaring

1. Algemene instructies

Om te solliciteren naar een specifieke functie of om een open sollicitatie te sturen, moet u zich registreren in ons eRecruiting-systeem. U kunt solliciteren op een vacature door te klikken op de link "Nu solliciteren" in het onderste gedeelte van de vacature. Vervolgens wordt u gevraagd uw e-mailadres in te voeren en op de knop "Volgende" te klikken om u te registreren. Dit privacybeleid eRecruiting is van toepassing vanaf 2 december 2019. Het privacybeleid eRecruiting is van toepassing op Transport Industry Development Centre B.V. (hierna Tridec) gevestigd te Son.

2. Privacybeleid voor eRecruiting

Tridec beschermt de persoonlijke gegevens van de sollicitant, die hen ter beschikking wordt gesteld. Hieronder zullen we aangeven hoe Tridec deze gegevens zal gebruiken. De persoonlijke gegevens worden opgeslagen, verwerkt en gebruikt als onderdeel van de sollicitatie in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De sollicitant dient daarom dit Privacybeleid eRecruiting zorgvuldig te lezen en vervolgens akkoord te gaan door een vinkje te plaatsen op "Privacybeleid eRecruiting gelezen en geaccepteerd" als de aanvrager de bepalingen van de eRecruiting heeft begrepen.

3. Toepassingsgebied van dit privacybeleid

De regels voor gegevensbescherming zijn van toepassing op alle persoonlijke gegevens in de sollicitatie die door de sollicitant naar Tridec worden verzonden, evenals alle andere informatie die door Tridec kan worden verkregen van derden als onderdeel van de sollicitatieproces, bijvoorbeeld informatie van vorige werkgevers, referenties, enz. Tridec verwerkt deze persoonlijke gegevens uitsluitend als onderdeel van de sollicitatie en stelt deze alleen aan externe bedrijven die bij het sollicitatieproces zijn betrokken. Indien dit van toepassing is, dan wordt de sollicitant hier vooraf over geïnformeerd.

4. Opslag data

De sollicitant kan via het online sollicitatiesysteem solliciteren op de vacatures van Tridec Nederland. Sollicitaties kunnen betrekking hebben op specifieke vacatures, stageplaatsen, stages, afstudeerscripties of als een open sollicitatie. De sollicitatie gegevens worden opgeslagen in de centrale database bij een andere partij. Uw gegevens worden om die reden aan onze serverprovider verstrekt. Daarnaast maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Wij hebben bij deze twee doorgiften een gerechtvaardigd belang, omdat wij gegevens digitaal willen opslaan en verwerken en uitbesteding hiervan verschillende voordelen heeft.

5. Gegevensgebruik

De persoonlijke sollicitatie gegevens zullen door Tridec worden gebruikt om in staat te zijn om contact op te nemen met de sollicitant bij het starten van de sollicitatie procedure. Maar ook om referenties na te gaan. Indien dit het geval is, zal de sollicitant zowel vooraf als achteraf geïnformeerd worden. Als de sollicitant eenmaal in dienst is, kunnen de gegevens van de sollicitant ook voor personeelsadministratiedoeleinden worden doorgegeven aan de HR-systemen van Tridec.

6. Beperking van de toegang tot de gegevens van de sollicitant

Alleen de afdeling HR en de betreffende leidinggevende en/of directie binnen Tridec hebben toegang tot de gegevens van de sollicitant. De persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor Tridec gebruikt en niet aan derden verstrekt of verkocht.

7. Gegevensbeheer

Nadat de sollicitant de persoonlijke gegevens en de sollicitatie aan Tridec heeft verstrekt, kunnen deze gegevens door de sollicitant zelf worden gewijzigd. De gegevens worden hierdoor automatisch bijgewerkt in het systeem. Als de sollicitant een uittreksel van zijn / haar informatie wil verkrijgen of persoonlijke gegevens uit de database wil verwijderen, kan hij / zij contact opnemen met Tridec op het opgegeven adres of een e-mail sturen naar hr@tridec.com.

8. Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. Vindt u dat wij onjuist omgaan met uw persoonsgegevens dan kunt u hierover een klacht indienen bij de organisatie die toezicht houdt op de privacyregels, de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. U kunt de hierboven genoemde rechten niet onder alle omstandigheden uitoefenen. Hebben wij uw persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig om de wet na te leven, dan kunt u geen bezwaar maken of verzoeken om wissing. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: Tridec, Linda den Breejen, Ekkersrijt 6030, 5692 GA Son, 0499-491070 en hr@tridec.com. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

9. Cookies

Cookies worden gebruikt om navigatie op de website te vergemakkelijken en om het registratieproces te vereenvoudigen. Cookies zijn tekstbestanden die door een webserver worden opgeslagen op de harde schijf van de aanvrager. Een webbrowser is een onderdeel van de computer van de sollicitant. Deze browsers zijn meestal zo ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd. De instellingen kunnen worden aangepast zodat cookies kunnen worden geweigerd. Als u zich zorgen maakt over het gebruik van cookies, kunt u de instellingen van uw internetbrowser wijzigen. Tridec wijst er echter op dat de sollicitanten die geen gebruik wensen te maken van cookies mogelijk niet alle functies van de website kunnen gebruiken. Als de sollicitant de Tridec-website bezoekt om informatie te bekijken, te lezen of te downloaden, verzamelt Tridec verschillende "bezoekersinformatie" van het bezoek van de sollicitant. Dit omvat de naam van het domein en de host waarmee de aanvrager toegang heeft gekregen tot internet, het Internet Protocol (IP) -adres van de computer die door de aanvrager is gebruikt en de datum en tijd van zijn / haar bezoek aan de website van Tridec. Tridec gebruikt deze informatie om het aantal bezoekers van de sites te bepalen en het gebruik van de website te verbeteren.

10. Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen) om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw websitegebruik (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Echter, het activeren van IP-anonimisering op deze website betekent dat (binnen lidstaten van de Europese Unie of andere staten die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte) Google eerst uw IP-adres zal verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de Verenigde Staten verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en de website-exploitant verdere diensten te bieden in verband met het gebruik van de website en het internet in het algemeen. Google zal het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics niet koppelen aan andere gegevens. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de bijbehorende instellingen in uw browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de gegevens (die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website, incl. Uw IP-adres) worden geregistreerd en / of verwerkt door Google door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl Als alternatief voor de browser invoegtoepassing of in browsers op mobiele apparaten, klikt u op de onderstaande link om een opt-out-cookie te plaatsen, die in de toekomst opname door Google Analytics op deze website voorkomt. (Deze opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en voor dit domein. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.): Google Analytics deactiveren Zie ook https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=de#disable Meer informatie hierover vindt u op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB en https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en (algemene informatie op Google Analytics en gegevensbescherming). Houd er rekening mee dat op deze website de code "gat._anonymizeIp ();" is toegevoegd aan Google Analytics om een geanonimiseerde opname van IP-adressen (ook bekend als IP-maskering) te garanderen.

11. Opslagduur

De persoonlijke gegevens van elke aanvrager worden bewaard gedurende werving en selectieperiode van de vacature. Wanneer de vacature is ingevuld, zullen de gegevens binnen 4 weken verwijderd worden. Met uw toestemming kunnen we uw gegevens langer dan 4 weken bewaren gedurende 12 maanden om ze te gebruiken voor andere mogelijke vacatures. Tridec beveelt echter altijd elke sollicitant aan om persoonlijke informatie te verstrekken en deze indien nodig bij te werken.

12. Wijzigingen

Tridec behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen of aan te vullen. De ingangsdatum van deze privacyverklaring eRecruiting is te vinden eerder in dit bericht. De sollicitant wordt geadviseerd om dit privacybeleid periodiek te herzien, en vooral voordat hij persoonlijke informatie invoert of wijzigt.

13. Contact opnemen

Tridec beheert en is verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie van de sollicitant. Als de sollicitant vragen heeft over de eRecruiting-tool of het Privacybeleid kan hij / zij altijd contact opnemen met onze collega Linda den Breejen. Ook als zijn / haar een kopie van persoonlijke gegevens wil ontvangen of zijn/haar persoonlijke gegevens wil verwijderen.

Linda den Breejen
Telefoon: 0499-491070
E-mail: hr@tridec.com

14. Contacten voor gegevensbescherming

Transport Industry Development Centre B.V.
Afdeling HR
Ekkersrijt 6030
5692 GA Son
hr@tridec.com

 

JOST-Werke Deutschland GmbH
Data protection Officer 
Siemensstr. 2
63263 Neu-Isenburg  
datenschutz@jost-world.com

Please publish modules in offcanvas position.

JOST-World Follow on Youtube Follow on Facebook Follow on LinkedIn

Contact

Gruppenfoto der Personalmarketing Hotline

VRAGEN?

Laat ons je antwoorden:
Phone: +31(0) 499 49 10 50
HR@tridec.com